Karabük Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

   
   

KARABÜK DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Karabük Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurulu, 12 Aralık 2021 Tarihinde Pazar Günü saat  12:00 ‘de Türk Balıkadamlar Spor Kulübü, Funda Çıkmazı Sokak, No.8, Caddebostan , Kadıköy/  İstanbul adresinde, ekseriyet sağlanamadığı takdirde 19 Aralık 2021 Tarihinde,  Pazar Günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddeleri gereğince yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

                                                                                         Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarının İmzalama Yetkisi Verilmesi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu  ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası
  6. Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması
  7. Dernek Tüzüğünde Yapılacak Değişikliklere İlişkin İlgili Önerilerin  Madde Madde Okunarak, Müzakeresi ve Oylanması
  8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Dernek Tüzüğüne Göre Seçilmesi Gereken Dernek Organlarının Seçilmesi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış