Karabük Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

   
   

Değerli Üyelerimiz;

2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 31 Ocak 2024 Tarihinde saat 14:00 ‘da Çınar Mahallesi, Turgut Özal Blv. No:83, 34841 Maltepe/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Şubat 2024 Tarihinde, Pazar Günü aynı adreste, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılımınızı rica eder, sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Karabük Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Onur KIRAÇ

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Genel Kurul açılışı
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
 3. Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi.
 4. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
 5. Gündemin okunması ve onaylanması
 6. Yönetim Kurulunun çalışma dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması
 7. Denetim Kurulu raporunun okunması
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
 9. Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
 10. Vefat ve istifa eden üyelerin borçlarının silinmesi konusunun görüşülmesi
 11. Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Organlarının seçimi
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış