Karabük Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

   
   

2021-2021 öğrenim döneminde burs alan öğrencilerimizin listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

NO ÖĞRENCİ İSİM-SOYADI OKUL BÖLÜMÜ
1 A*** K*** Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği
2 A** S*** T*** Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
3 A*** S*** Y*** İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
4 A*** Ö*** Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
5 A*** D*** Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği
6 A*** S** Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
7 A*** E*** Ç*** İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
8 A*** G*** Karabük Üniverstesi Tıp
9 A*** T*** Akdeniz Üniversitesi Hukuk
10 A*** C*** İ*** Karabük Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
11 A*** A*** İstanbul Üniversitesi Hukuk
13 A*** Ç*** Y*** Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
14 A***  B*** Adnan Menderes Üniversitesi Tıp
15 A*** E*** Kocaeli Üniversitesi Tıp
16 B*** Ç*** Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp
17 B*** K*** Marmara Üniversitesi Hukuk
18 B*** E*** Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
19 B*** E*** Yalova Üniversitesi Hukuk
20 B*** Ş*** Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
22 B*** P*** İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği
23 B*** H*** Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı
24 B*** N*** Ç*** İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp
25 B*** Ö*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği
26 B*** E*** İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
27 B*** G*** C*** Dil ve Konuşma Terapisi
28 B*** E*** Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
29 B*** E*** Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
30 B*** G*** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
31 B*** K*** Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Hekimlik
32 B*** N*** Y*** Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp
33 B*** N*** Y*** Karabük Üniversitesi Tıp
34 B*** Ö*** Sakarya Üniversitesi Tıp
35 B*** S*** Y*** Trakya Üniversitesi Tıp
36 B***  E*** Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
37 B*** Ç*** Düzce Cumayeri Dr. Engin Pak M.Y.O. Mekatronik
38 B*** Ö*** Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp
39 B*** Ş*** Marmara Üniversitesi Hukuk
40 B*** K*** Balıkesir Üniversitesi Veteriner
41 B*** Y*** İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
42 C*** K*** Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği
43 C*** K*** K*** Antalya Bilim Üniversitesi S.M.Y.O. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
44 C*** P*** A*** Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği
45 C*** D*** Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
46 C*** K*** Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik
47 D*** A*** Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner
48 D*** D*** Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
49 D*** S*** K*** Bartın Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
50 E*** B*** K*** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp
51 E*** Ç*** Karabük Üniversitesi Diş hekimliği
52 E*** Ç**** Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp
53 E*** N*** K*** Karabük Üniversitesi Hemşirelik
54 E*** A*** Acıbadem Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
55 E*** U*** P*** Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği
56 E*** A*** Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
57 E*** A*** İstanbul Üniversitesi Coğrafya
59 E*** U*** Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
60 E*** Ö*** Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği
61 E*** K*** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk
62 E*** Ş*** BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
63 E*** U*** Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği
64 E*** T*** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
65 E*** Ü*** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Mühendisliği
66 E*** K*** Karabük Üniversitesi /Safranbolu S.M.Y.O. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
67 E*** K*** Aksaray Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği
68 E*** H*** T***
69 E*** D*** Sinop Üniversitesi S.M.Y.O. Hemşirelik
70 E*** G***  Ege Üniversitesi Atatürk S.M.Y.O. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
71 E*** S*** Ankara üniversitesi Kimya mühendisliği
72 F*** A*** Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
74 F*** E*** G*** Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
75 F*** N*** A*** Alattin Keykubat Üniversitesi Fizyoterapi
77 F*** A*** İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik
78 F*** Ç*** Gebze T. Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
79 F*** D*** Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği
80 F*** Y*** Y*** Demokrasi Üniversitesi Tıp
81 G*** Ö*** Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
82 G*** M*** Sakarya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
83 H*** Y*** İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
84 H*** K*** Sakarya Üniversitesi Tıp
85 H*** H*** Y*** İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
86 H*** E*** Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
87 H*** G*** D*** İzmir Katipçelebi Üniversitesi Tıp
88 H*** R*** G*** Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
89 H*** Ü*** Sakarya Üniversitesi Tıp
90 H*** G*** Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji
91 H*** R*** E*** Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
92 İ*** Ö*** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp
93 İ*** Y*** P*** Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
94 İ*** D*** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik Bölümü
95 İ*** K*** Karabük Üniversitesi Hemşirelik
96 İ*** N*** D*** Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
98 K*** E*** Ö*** Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği
99 K*** S*** Sakarya Üniversitesi Tıp
100 K*** D*** Kocaeli Üniversitesi İngilizce İşletme
101 M*** N*** B*** Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
102 M*** S*** T*** İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat
103 M*** A*** P*** Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi İngilizce Tıp
104 M*** A*** İ*** İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği
105 M*** S*** Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme
107 M*** C*** B*** Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği
108 M*** B*** Selçuk Üniversitesi Veterinerlik
109 M*** E*** Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği
110 M*** A*** Ö*** İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp
111 M*** E*** K*** Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
112 M*** S*** Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği
113 M***  İ*** T***
115 M*** Ç*** V*** Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi
116 M*** E*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği
118 M*** O*** Hacettepe Üniversitesi Bando Şefliği
119 N*** K*** İstanbul Gelişim Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
120 N*** Y*** Düzce Üniversitesi Kamu Yönetimi
122 N** S*** U*** Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
123 N*** K*** Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat
124 O*** K*** İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Felsefe
125 O*** D*** U*** İstanbul Üniversitesi
126 Ö*** F*** D*** İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
127 Ö*** F*** M*** Karabük Üniversitesi İlahiyat
128 Ö*** F*** S** Beykent Üniversitesi Tıp
130 O*** A*** İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk
131 Ö*** N*** Y*** Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği
132 R*** A*** K*** Karabük Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
133 R*** F*** K*** İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
134 R*** Y*** Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
135 R*** Ç*** Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp
136 R*** K*** Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
137 R*** Ş*** K*** Sakarya Üniversitesi Tıp
138  K*** D*** Gazi Üniversitesi Tıp
139 S*** N*** Ç*** Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi
140 S*** S*** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
142 S*** E*** Ortaokul Öğrencisi
143 S*** E*** Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
144 S*** G*** Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
145 Ş*** Ç*** Karabük Üniversitesi Sosyoloji
146 Ş*** S*** Y*** İstanbul Üniversitesi İktisat
147 Ş*** N*** A*** Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
148 Ş*** A*** üniversite Bilgisayar Mühendisliği
149 Ş*** A*** Bartın Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
150 S*** B*** İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık
151 S*** G*** Lise Öğrencisi
152 S*** K*** Ankara Üniversitesi Hukuk
154 T*** S*** İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
155 T*** C*** Y*** Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği
156 T*** C*** Ü*** Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(devlet) Hukuk
157 T*** E*** Y*** Karabük Üniversitesi Mimarlık
158 T*** A*** Akdeniz Üniversitesi/Tıp Fakültesi Tıp
160 U*** F*** A*** Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
161 U*** B*** Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar
162 U*** K*** Fırat Üniversitesi Veteriner
163 Ü*** H*** Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Diş Hekimliği
165 U*** A*** K*** Düzce Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
166 U*** T*** Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
167 Y*** A*** İstanbul Üniversitesi Hukuk
168 Y*** B*** Sakarya Üniversitesi Sınıf öğretmenliği
169 Y*** M*** A*** Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
170 Y*** H*** Marmara Üniversitesi Metalurji Malzeme
171 Y*** Y*** Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği
172 Y***  B*** Karabük Üniversitesi Hemşirelik
173 Y*** E*** S*** İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp
175 Y*** T*** Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
176 Z*** B*** Ç*** Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
177 Z*** N*** G*** İstanbul Üniversitesi Hukuk
180 Z*** Ö*** Ü*** İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp
181 Z*** S*** A*** Selçuk Üniversitesi Hukuk
182 Z*** Ü*** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
183 Z*** S*** A*** Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
184 Z*** S*** A*** Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik