Karabük Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

   
   

Standart burslarımız kapsamında 2021-2021 öğrenim döneminde öğrencilerimize burs veren sponsorlarımız ve karşıladıkları öğrenci burs sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

NO SPONSOR SAYI
1 A…. Ö…. Ç……… 10
2 A……. B.. 1
3 A…. G….. C…. 1
4 A… E…. 1
5 A… C….. U….. 1
6 A… T….. 1
7 A…… G…. Ç…. 1
8 B…. G…. C….. 1
9 B…. A……… 1
10 B….. Ö…. 1
11 C….. E… 1
12 C.. Y……. 10
13 C…. Y…. 10
14 C….. B…. 1
15 C….. P……. 1
16 C….. S…… 1
17 D….. K……. 1
18 D… K…. 1
19 D….. A.. H…….. 1
20 E….. Ç…. 1
21 E… B……… 1
22 E…. Y……. 3
23 E… S….. 2
24 E… C….. 1
25 E… G……. 1
26 E… S….. 1
27 F…… P…… 1
28 F….. İ… 4
29 F….. K….. 4
30 G….. C…. 1
31 G…. E…. 2
32 M.G….. C….. 1
33 G….. P…… 1
34 G…. G….. 1
35 G…. Ç…. 1
36 H…. M.. 1
37 H…. H…….. 1
38 H….. S……. 1
39 H….. P……. 2
40 K…. Ö…… 3
41 M….. A……. 1
42 M…. E…. 1
43 M….. T……….. 2
44 M…. K…. 1
45 M…. A…… 1
46 M…. Ç…. 1
47 M…. Ç….. 2
48 M… G….. 1
49 M….. Y….. 1
50 M……. P….. 1
51 M…… G…. 1
52 N… E….. 3
53 N…… Ü……. 2
54 N…. G……. 5
55 N…. C…… 1
56 O… K….. 5
57 O…. K…. 4
58 O…. Ç…. 3
59 O.. YE…… 1
60 Ö… Ç…….. 8
61 Ö… O… N.. – Ö…. O… 1
62 Ö…. B……. 1
63 P…. K….. 4
64 P…. K…. 2
65 R….. P……. 1
66 S….. T………. S……. T…. Y…. 1
67 S…. D…. 2
68 S….. İ… 1
69 S….. Y……. 1
70 S…. Ö…… 2
71 S…. K………. 4
72 S…. K………. 2
73 T…. T…….. 1
74 T….. S…. 1
75 T…. T…….. 6
76 T….-M…… T…….. 1
77 U… N…… 1
78 U… C….. 3
79 Y…. G….. P……. 6
80 Z….. G……. 1
TOPLAM 167